Geschiedenis

De Broekster kerk kent een rijke geschiedenis. Op 14 juli 1913 is de eerste steen gelegd door Ds. W. A. van Bruggen. Jarenlang is de kerk in het bezit geweest van de Protestantse Gemeente Joure. In 2014 is de bestemming van de locatie gewijzigd en is de kerk overgenomen door Stichting beheer Broekster kerk. Na een grondige renovatie dient de unieke kerklocatie tegenwoordig als dorpshuis en als trouw-, feest-, vergader- en herdenkingslocatie.

Sint Kristoffel

De Broekster kerk is genoemd naar Sint Kristoffel. Hij is de heilige van de reizigers en eenieder die met vervoer te maken heeft. De legende van Sint Kristoffel begint volgens de overlevering met een reus genoemd Reprobus. Later toen hij gedoopt was werd de reus Christophorus genoemd. Vanuit het Grieks betekent dit: de Kristus drager. Christophorus werd later Kristoffel. Christophorus die zo arrogant was dat hij zijn diensten alleen wilde aanbieden aan het allerhoogste gezag. Eerst trad hij in dienst bij de koning, die echter bang bleek te zijn voor de keizer. Hij trad in dienst bij de keizer, maar die was bang voor de duivel. Toen bood hij zijn diensten aan de duivel. De duivel was echter bang voor Christus. De reus ging op zoek, op deze zoektocht kwam hij een kluizenaar tegen. Deze kluizenaar vertelde hem, dat hij Jezus het beste kon dienen door pelgrim in hun tocht naar het heilige land te dragen over het water van een rivier. Op een nacht droeg de reus een kind over het water. Het kind werd ineens heel zwaar, zo zwaar dat de reus hem bijna niet meer kon dragen. Dit kind bleek het Christuskind te zijn. Het Christuskind maakte zich aan de reus bekend en doopte hem in de rivier.

Het dorp Broek

Broek was decennia lang een dorp dat in de winter een bijna geheel onderwater gelopen polder was en slechts bereikbaar over water. Alle boerderijen hebben vanaf de Broekstervaart een kleine opvaart naar de schuur. In de pramen werd van alles vervoerd zoals koeien, hooi, huisraad etcetera. Vanuit de Broekstervaart is het dorp zo’n 775 jaar geleden ontstaan.
Door de eeuwen heen hebben er drie kerken in de Broek gestaan. Tegenwoordig is de Broekster kerk de enige kerk in het dorp.

geschiedenis

Foto van de eerste steen van de Kerk in Broek gelegd door Ds. Wietze Albert van Bruggen.

Klokkenstoel

In het jaar 1588 is de klok van de Broekster kerk door ‘enige personen uit Sneek’ gestolen. In 1600 is er een nieuwe klok gekocht, welke nog in de kerk aanwezig is. De klok is in WOII door de Duitsers meegenomen. Deze zou worden omgesmolten tot kogels. Na de oorlog is de klok teruggevonden op een kade in Harlingen en teruggehangen in de Klokkenstoel.

Orgel

Het pijporgel van de Broekster kerk is gebouwd in het jaar 1907, heeft zes registers en komt uit de kerk van Boarnwert. In 1984 is het orgel door de gebroeders Hosper in Broek in elkaar gezet.
klokkenstoel klokkenstoel2

De Ramen van de Broekster kerk

Heel speciaal zijn de in 1994 geplaatste gebrand schilderende ramen. Ale Hosper uit Broek ontwierp deze. Hij wilde de Broekster omgeving en de activiteiten van het oude dorp zo authentiek mogelijk afbeelden.

maitiidMaitiid

simmer Simmer

hjerstHjerst

winterWinter

sint-kristoffelSint Kristoffel

underweisUnderweis

  • Voorjaar/ Maitiid

Op dit raam staat een boerderij op een hoogte en een molen op de polderdijk. Dit omdat de polder ’s winters vaak onder water stond. Dit raam verbeeldt de Broekster polder.

  • Sint Kristoffel

De kerk van de 14e eeuw met de Broekstervaart op de achtergrond. Sint Kristoffel gaat van het licht naar het duister. Gevecht tegen de kwade machten. Hij heeft op zijn rug het Christuskind die hij veilig naar de overkant van het water draagt.

  • Zomer/ Simmer

Een praam met hooi is het symbool van de zomer en de vruchten van onze arbeid. De kerk met het haantje op de koepel staat voor waakzaamheid. De klokkenstoel naast de praam roept op tot dankbaarheid aan moeder aarde.

  • Herfst/ Hjerst

Harm Scholten, de laatste visser van Broek, met de in het dorp gebouwde vissersboot.

  • Levensloop/ ûnderweis

Het skûtsje van de Broekster schipper Roel Speelman was groen, de kleur van hoop en de kleur van Doniawerstal. Het scheepje is op duister, woest water onder het hoopvolle licht van een ster.

  • Winter

De werf van Tjeerd van der Meulen in Broek, waar het vissersbootje is gebouwd. Alles ligt stil. Er is verval en de voorbereiding op het komende voorjaar. De zon komt op.